CV
Auktoriserad dramapedagog
Kultur- och mediapedagog

Tuula Tuulasvuo
Mobil 076 305 63 15
info@allkonst.se

 AKADEMISKA POÄNG
2015 Uppsala Universitet
Pedagogik A 15hp
2013 Luleå Tekniska Universitet
Kreativt skrivande II/ Manusutveckling 30hp
2012 Karlstad Universitet
Relationshantering och psykodrama 15hp
2009-2011 Blekinge Tekniska Högskola
Arbetspsykologi 45hp
2011 Stockholms Universitet
Konflikthantering genom drama 15hp
2008-2009 Gävle Högskola
Dramapedagogik B 30hp
2006-2007 Linköpings Universitet
Kreativt skrivande I 30hp
2008 Linnéuniversitetet
Dramaturgi 15hp
2005-2006 Uppsala Universitet
Mänskliga rättigheter 7,5hp
Retorik 7,5hp
1977 Uppsala universitet
Dramatik A 20hp

GYMNASIAL UTBILDNING
1999-2005 Data, språk och social omvårdnad
Ettårig datautbildning (ECDL)
Social kompetens
Hälsa och omsorgskunskap
Medicinsk grundkurs
Människan socialt och kulturellt
Omvårdnad A
Psykologi
Språket och människan

ÖVRIG UTBILDNING/KURSER

2006-2013 Statens institutionsstyrelse
MI (motiverande samtal, steg 1 och 2)
CRA (funktionell analys för missbruksbehandling) CogmedCoach (minnesträningsprogram)
Kontinuerliga utbildningar i HLR
NoPowerNoLose
Suicidprevention
ECDL-datakörkort

Flertalet kortkurser, deltagande i Workshops
(fortbildningar) i drama- och teater 1977-1990

Teaterlinjen
Marieborgsfolkhögskola 1976-77
Dramatiklinjen Oskarshamns folkhögskola 1969-77
Handelslinjen (realen) 1965-67

 

                                                           

                      Startsidan     CV     Kurser / Wokshops / Föreläsningar                             

                                info@allkonst.se            Mobil 076 305 63 15


Tuula Tuulasvuo
Auktoriserad dramapedagog
Kultur- och mediapedagog

Med min dramapedagogiska samt en omvårdande bakgrund har jag mångårig erfarenhet av att utveckla individer och grupper, samt ett hängivet intresse för individ- och grupprocesser. 

Jag har ett brinnande intresse för allt nyskapande, och vill gärna vara med där det händer saker.

Min föreställning är, att allt arbete inom den sociala och psykologiska fältet syftar till områden där jag ser innovativa möjligheter till att utveckla, och coacha människor att sätta upp personliga delmål.

Det faktum att jag har bred erfarenhet av människor från skilda målgrupper utgör för mig personligen en viktig kompetens.

Min inställning är att det allra viktigaste i arbete med människor, är att ha en human människosyn där man värnar om människors lika värde. Eftersom psykologi och sociologi är mina stora intresseområden vill jag gärna arbeta i sammanhang där målet är att stödja människor i social utsatthet, eller liknande verksamhetsområden.

Verksam sedan 70-talet och i huvudsak arbetat med uppdrag inom socialpedagogiskt inriktad drama, och inom olika verksamhetsområden för olika målgrupper.

"Våga leka Ditt liv" (är mitt motto), medveten om att det inte går att radera sidor ur livet som innehåller både psykisk och fysisk smärta

Charlie Chaplin sa: "Man måste leka med sin smärta för att orka stå ut". Jag tror att han ville uttrycka något viktigt med det. Jag är övertygad om att leken frigör själsliga blockeringar.

info@allkonst.se
Mobil 076 305 63 15