Startsidan     CV     Kurser / Wokshops / Föreläsningar                             

                                info@allkonst.se            Mobil 076 305 63 15

info@allkonst.se
Mobil 076 305 63 15

DRAMAMÅLERI
Helgkurs september - oktober

Kräver inte att du "ska kunna" måla. Det kan istället vara en fördel att du "inte kan" eller ställer "traditionella" krav på dig själv. Dramamåleri är till för Dig som har en önskan om att lära Dig slappna av och som fritt vill uttrycka Dina inre bilder och samtala om det som du upplever att bilderna berättar för Dig. Kanske finns det något inom Dig som söker kreativa uttryckssätt för att frigöra Dig från oläkta sår? Kanske vill Du nå Ditt inre på ett annorlunda sätt? Då är dramamåleri ett alternativ som ger Dig möjligheter att komma loss i sökandet. 

"FEM STEG TILL SCENEN"
Helgkurs september - november
"Fem steg till scenen" är en underhållande och lärorik kurs i konsten att tala inför publik.
Rösten är vårt äldsta kommunikationsmedel och talet en förvärvad vana och inte en medfödd förmåga - så våra viktigaste instrument blir Rösten - Andningen - Kroppsspråket (som utgör 70% av vårt sätt att kommunicera).
En kurs för dig som vill förbättra röst- och talteknik och utveckla kroppsspråkets möjligheter.
Rösten och hållningen har stor betydelse för hur vi når ut med vårt budskap och vilka signaler vi sänder ut.
Du ges möjlighet att träna och utveckla din röst och ditt kroppsspråk.

WORKSHOP i SKRATT
Helgkurs september - november
SKRATT är en frigörande process och en del av min yrkesverksamhet. En hel vetenskap! Jag föreläser i hur man ökar glädjen privat och i arbetslivet. Jag handleder skrattgrupper i att medvetandegöra vår syn på vad som är Humor - Glädje - Skratt och arbetar med "roliga övningar" som stimulerar till skratt.
Ett gott skratt kan förlänga Ditt liv”
Skratt
ger Dig en inre massage av tre viktiga organ i kroppen
Skratt ger efter ”ett rejält gapskratt” hela 45 minuters avslappning
Skratt är motion för själen – lindrar stress
Skratt är kreativt och ökar produktiviteten
Skratt är en hel vetenskap
Jag erbjuder Dig och Ditt företag en annorlunda workshop med skratt
En föreläsning i hur Du kan medvetandegöra och öka Glädjen och Humorn både privat och i arbetslivet.
Att "Våga skratta loss" kan förändra och tillföra oss en ny syn på vår tillvaro
Workshopen riktar sig till olika målgrupper / olika åldrar och kan anpassas till just den berörda gruppens behov och målsättning.
Vi blir friskare / mer kreativa / mer produktiva av att skratta och minnet förbättras


 

 

 

                                                          2018 september - december

info@allkonst.se
Mobil 076 305 63 15

KONFLIKTHANTERING GENOM DRAMA
Dag- och helgkurser
Konflikter uppstår där människor arbetar tillsammans och har relationer till varandra. Orsakerna är många och konflikter är av varierande grad beroende på vilken slags konflikter det handlar om. Vissa konflikter är lätta att reda ut och parterna går vidare och är överens om den lösning man kommit fram till. Andra konflikter kan hänga kvar i åratal och går kanske aldrig att lösa, men oavsett hur konflikterna uppstått kan man hitta ett sätt att fungera tillsammans genom att lära sig vilka metoder det finns till att lära sig hantera eller lösa en konflikt.
Jag arbetar med konflikthantering genom drama och vänder mig till grupper och enskilda. Tillsammans med Er skräddarsyr vi ett koncept på just det Ni vill ha hjälp med.

PSYKODRAMA
Dag- och helgkurser
I psykodrama förenas psykologi med teater. Rollbytet med någon annan ger möjlighet att träna inlevelsen i hur den andre tänker och känner - samtidigt som man i rollbytet har en möjlighet att ge uttryck åt sitt eget inre. Grunderna i psykodrama är rollbytet där den enskilde eller gruppen försöker konkretisera och fördjupa förståelsen för vad som händer i exempelvis en konfliktfylld relation. Den insikt och medvetenhet som väcks genom rollspelet ökar vårt medvetande. Man får bättre kontakt med sitt inre och sin kreativitet - en ökad förståelse för hur andra förhåller sig till de olika roller som vi intar i olika livssituationer och miljöer.

INTEGRATIONSDRAMA
Dag- och helgkurser
Integrationsdrama syftar till att stärka deltagarens självförtroende till att hitta modet att möta andra kulturella bakgrunder än den egna, och är en inspirationskälla till personlig utveckling och förändring.
- ger genom sina värderingsövningar möjlighet att i processen praktisera demokratiska förhållningssätt
- har ett socialpedagogiskt syfte att lära sig något, utveckla och upptäcka något, samt reflektera över världen omkring.


DRAMAGRUPP
Dag- och helgkurser
I en dramagrupp får deltagarna möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet och sin förmåga att uttrycka sig. Genom att delta i dramaövningar får man uppleva, pröva och agera i fiktiva situationer som kan relateras till det verkliga livet.
Konflikter och problem synliggörs och bearbetas. Dramapedagogen ger stöd till deltagarna att bättre förstå sig själv och andra. Arbetet kan beskrivas både som en pedagogisk metod för inlärning och en form för konstnärligt skapande.
Drama är ett fantastiskt verktyg när man vill lära sig något nytt.
- ökar kreativiteten.
- öppnar nya vägar till personlig utveckling.
- är en upplevelse som tar med sig hela människan in i en lärande process.
- kan utformas så att det passar alla målgrupper.