Tillbaka till startsidan  

 

 

 Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

I en dramagrupp får deltagarna möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet och sin förmåga att uttrycka sig.

Genom att delta i dramaövningar får man uppleva, pröva och agera i fiktiva situationer som kan relateras till det verkliga livet.

Konflikter och problem synliggörs och bearbetas.

Dramapedagogen ger stöd till deltagarna att bättre förstå sig själv och andra.

Arbetet kan beskrivas både som en pedagogisk metod för inlärning och en form för konstnärligt skapande.

Som dramapedagog bör Du vara kreativ och utåtriktad.


Dramapedagogens kunskaper kan användas i en skolklass och i arbetet med personalvård.

Som dramapedagog kan man arbeta inom många olika yrkeskategorier och på olika sätt.

Utbildningar till dramapedagog finns på folkhögskolor och universitet.
För närvarande driver Västerbergs Folkhögskola i Gästrikland en två till treårig utbildning för dramapedagoger.
Genom ett samarbete med Högskolan i Gävle kan en filosofie kandidatexamen ges.

Som dramapedagog förväntas att man är intresserad av att arbeta med människor samt att man är intresserad av ledarskap.
God självkännedom är en viktig egenskap hos dramapedagogen.
Det ingår i arbetet att stödja och stimulera personers kreativitet och utveckling.
Man bör vara bra på att lösa konflikter och samarbeta med många olika människor.

DRAMA är ett fantastiskt verktyg när man vill lära sig något nytt.
Drama ökar kreativiteten.
Drama öppnar nya vägar till personlig utveckling.
Drama är en upplevelse som tar med sig hela människan in i en lärande process.
Drama kan utformas så att det passar alla målgrupper.
Genom att pröva olika roller kan en ökad förståelse för andra människor utvecklas.
En teaterinriktad dramagrupp arbetar mer med sceniska uttryck och som mål har man ofta en färdig produktion/föreställning. Drama utvecklar också den empatiska förmågan och kan användas för att få kunskap om konflikthantering för att praktisera demokratiska förhållningssätt.

Dramadeltagarens förutsättningar i dennes psykiska verklighet bidrar till att både fysiska och psykiska resurser tas tillvara. 
Drama som metod kan användas inom institutioner/organisationer med kulturell inriktning, inom vård och omsorg, inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och även i olika integrationsprogram och mycket annat.
Man kan arbeta vid;
En teater 
Omkring en föreställning
Inom förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan
I musik-/kulturskolor
Inom högskolor
I vårdsituationer
Att arbeta inom studieförbunden är också vanligt.
Kommunens fritidsverksamhet, muséer, institutioner av olika slag och företag som har användning av en dramapedagogs kunskaper.

Att som dramapedagog stå inför en ny grupp är en oerhört spännande upplevelse.

En dramapedagog bör kunna "läsa av" de nya deltagarnas "osäkra blickar" och "förväntningar".
Vid de allra första sammankomsterna är lyhördheten det enda verktyg dramapedagogen har. Det gäller för pedagogen att ”fånga” gruppen redan vid det första mötet.
I en dramagrupp är det naturligt att känna blygsel för människor som man kanske aldrig träffat tidigare. Nästa steg blir att lära känna gruppdeltagarna var för sig utifrån var och ens förmåga att delta i en grupp process. Och se de olika personligheterna och hur de kommer att samspela med varandra. Vilket inte alltid är friktionsfritt även om drama mycket bygger på lek och spontanitet.
Det gäller att komma igång och få kontakt med sin kreativitet så snart som möjligt.
Utifrån kreativiteten skapas gruppens framåtskridande och grupptryggheten växer fram genom de gemensamma övningarna.

Det är viktigt att framhäva vikten av att våga visa både sin inre och yttre värld för varandra i leken. När man väl lärt känna varandra lite mer i dramagruppen brukar det mesta ge sig självt. Man kan också som deltagare förvånas över hur lite man kände sig själv i de situationer som uppstår i dramaövningarna. Deltagarnas intresse ökar ofta i takt med allt nytt som uppstår genom lekens allvar - för drama är lek på fullt allvar!

Leken väcker det kreativa till liv inom oss och spontaniteten i leken ger oss möjlighet att våga framträda med oss själva sådana som vi innerst inne är. Leken frigör oss från känslomässiga blockeringar. Det är viktigt att en deltagare informeras om att dramaövningarna bygger på frivillighet och om en deltagare väljer att vara ”iaktagare” är denne ändå på sitt sätt delaktig i det som sker.

DRAMA möjliggör att nå sig själv – få kontakt med sina känslor.

Vårt instrument till andra i vår omgivning är just våra känslor med vilka vi uttrycker våra behov.

Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo