Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

Skratt-yoga

SKRATT är en frigörande process och en del av min yrkesverksamhet. En hel vetenskap! Jag föreläser i hur man ökar glädjen privat och i arbetslivet. Jag handleder skrattgrupperna i att medvetandegöra vår syn på vad som är Humor - Glädje - Skratt och arbetar med "roliga övningar" som stimulerar till skratt. Mina skrattgrupper finns inom de flesta målgrupper både privat och i arbetslivet.

”Ett gott skratt kan förlänga Ditt liv”

Skratt ger Dig en inre massage av tre viktiga organ i kroppen

Skratt ger efter ”ett rejält gapskratt” hela 45 minuters avslappning

Skratt är motion för själen – lindrar stress

Skratt är kreativt och ökar produktiviteten

Skratt är en hel vetenskap

Jag erbjuder Dig och Ditt företag en annorlunda workshop med skratt – En föreläsning i hur Du kan medvetandegöra och öka Glädjen / Humorn både privat och i arbetslivet.

Att "Våga skratta loss" kan förändra och tillföra oss en ny syn på vår tillvaro

Sigmund Freud tolkade skratt som att det var en slags övertrycksventil som kan släppa ut instängda känslor. Han tolkade skratt också som ett försvar mot förnuftet. Idag är vetenskapen mer fokuserad på skrattets sociala funktion men de är överens med Freud om hans teorier om att skratt har också en terapeutisk effekt. Forskning tyder på att skratt har en mätbar kroppslig effekt och den nya kunskapen leder därmed till ett medvetet arbete av glädje och humor inom psykoterapin.

Workshopen riktar sig till olika målgrupper / olika åldrar och kan anpassas till just den berörda gruppens behov och målsättning.

Vi blir friskare / mer kreativa / mer produktiva av att skratta och minnet förbättras

Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

 

 

 

Tillbaka till startsidan