Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

Konflikter uppstår där människor måste arbeta tillsammans och ha relationer till varandra. Orsakerna är många och konflikter är av varierande grad, beroende på vilken slags konflikter det handlar om. Vissa konflikter är lätta att reda ut och parterna går vidare och är överens om den lösning man kommit fram till. Andra konflikter kan hänga kvar i åratal och går kanske aldrig att lösa, men oavsett hur konflikterna uppstått kan man hitta ett sätt att fungera tillsammans genom konfliktbearbetning.

Jag arbetar med konfliktbearbetning genom drama och med grupper och enskilda som är intresserade av olika typer av konflikter.

Tillsammans skräddarsyr vi ett koncept på just det Ni vill ha hjälp med.

Det vi tillsammans fokuserar på är varför konflikter uppstår, olika typer av konflikter, inre konflikter, hur man lär sig att förhindra konflikter, vad god kommunikationsförmåga är, motivation, hur beter sig en konflikskapande personlighet, ledarskapets betydelse på arbetsplatser, hur vi värderar vår prestation, vad är disciplin, när är det dags att förhandla i en konflikt och olika användbara strategier för att nå en jämlik lösning. 

Information om priser på kurser och föreläsningar ring
    076 305 63 15 eller skicka mail till
Tuula Tuulasvuo

Tillbaka till startsidan